NEDERLANDSE VERSIE

Alle prijzen zijn vanaf prijzen

Indien u als niet geregisterde of als onregelmatige klant online een afspraak maakt wordt er een kleine aanbetaling gevraagd. Wanneer u niet aan het verzoek voldoet zal de afspraak automatisch verwijderd worden.

ENGLISH VERSION

All prices are from

If you make an appointment online as an unregistered or irregular customer, a small deposit will be requested. If you do not comply with the request, the appointment will be automatically deleted.